1) Sigurno ćemo vidjeti dinosaure. a) 3. lice mn., prezent b) 1. lice jd., futur c) 1. lice mn., futur d) 2. lice mn., perfekt 2) Pero rješava kviz. a) 1. lice jd., prezent b) 3. lice jd., perfekt c) 2. lice mn., futur d) 3. lice jd., prezent 3) Razmišljam o oblacima. a) 1. lice jd., prezent b) 3. lice jd., perfekt c) 2. lice mn., futur d) 3. lice jd., prezent 4) Cement sam ostavio u garaži. a) 1. lice jd., perfekt b) 1. lice jd., prezent c) 3. lice mn., prezent d) 2. lice jd., prezent 5) Brantesare, cijelo vrijeme ometaš nastavu. a) 1. lice jd., perfekt b) 1. lice jd., prezent c) 3. lice mn., prezent d) 2. lice jd., prezent 6) Svi ćete doći na red. a) 3. lice mn., perfekt b) 1. lice mn., futur c) 2. lice mn., futur d) 2. lice mn., prezent 7) Zar oni prenose stvari u razred? a) 3. lice mn., prezent b) 2. lice mn., futur c) 1. lice mn., prezent d) 3. lice mn., perfekt 8) Bili smo u kinu. a) 2. lice mn., futur b) 1. lice mn., perfekt c) 3. lice jd., prezent d) 1. lice jd., perfekt 9) Ići ćete doma oko 19 sati. a) 2. lice mn., futur b) 1. lice mn., perfekt c) 3. lice jd., prezent d) 1. lice jd., perfekt 10) Spava k'o top. a) 2. lice mn., futur b) 1. lice mn., perfekt c) 3. lice jd., prezent d) 1. lice jd., perfekt

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?