građana - protiv _________ činiti nisam se rodila vješta., ti - _______ se tako možeš izgovarati: a ja sada grob, najdražem bratu  - ću krenuti da nasipam ___________ _________., tebe - Jao meni, jadna, kako sam veoma zabrinuta za ________., htjela - Ne bih ti predložila niti, kad bi _______ još , raditi - _____, a baš drago bi mi bilo da radiš na mojoj stran, ja njega - Ali misli što god želiš, a _______ _________, lijepo - ću sahraniti: ______ mi je, dok to radim, umrijeti., draga ... dragim - ______ do njega ću ležati, s __________,, vrijeme - izvršivši sveti zločin. Jer dulje je ____________,, zauvijek... ,ako - Jer ondje ću _______ ležati; a ti, _____ želiš,, ja - A što ću, zlosretna sestro, ako je tako to, _____, mrtvoga - Ako ćeš sahraniti __________ s ovom rukom., pokopati - Zar misliš _______ njega, u gradu zabranjenoga?, mojeg i tvojeg, ... želiš, - Da, _________ i _________, ako ti ne ____________,, Kreont - O smjelice, premda se _________ protivi?,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?