jądro komórkowe - steruje procesami zachodzącymi w komórce, błona komórkowa - umożliwia wymianę substancji, rybosomy - wytwarzają białka, Aparat Golgiego - przekształca i transportuje białka, siateczka śródplazmatyczna - wytwarza i transportuje białka i tłuszcze, cytozol - wypełnia wnętrze komórki, wodniczka - gromadzi wodę, usuwa z komórki niepotrzebne substancje, mitochondrium - magazynuje i dostarcza energię,

Funkcje organelli komórkowych - komórka zwierzęca

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?