1) 314+120= a) 500 b) 890 c) 434 d) Un număr rotunjit la 400 e) 254 f) 13 2) 48+28= a) 65 b) 164 c) 168 d) 76 e) Un număr rotunjit la 80 f) 55 3) Descăzutul este a) Cel mai mare număr b) Cel mai mic număr c) Rezultatul scăderii. d) Numărul din care scădem e) Rezultatul adunării f) Primul termen al unei scăderi 4) 236+751= a) 987 b) 240 c) 1000 d) Cel mai mare număr de 3 cifre diferite e) 800 f) 28 5) Dacă măresc 340 cu 121 obțin: a) 146 b) 500 c) 461 d) Răsturnatul lui 164 e) 39 f) 15 6) Suma numerelor 502 și 200 este: a) 700 b) 300 c) 702 d) 100 e) Răsturnatul lui 207 f) 30

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?