exegi monumentum - sagradio sam spomenik, Akvilon - sjeverni vjetar, Libitina - Smrt, božica smrti, non moriar - neću umrijeti, tacita virgo - Vestalka, Apulija - pokrajina u jugoistočnoj Italiji, superbia, ae, f. - ponos, deduxisse - infinitiv perfekta akt., regnavit - vladao je, innumerabilis series - nebrojeni niz, multa pars - veliki dio, mihi - meni,

Horacije Ode III, 30 cijela pjesma

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?