Create better lessons quicker
Imenice - su riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje. (bića, stvari i pojave), Glagoli - su vrsta riječi kojima izričemo tko što radi ili što se događa., Pridjevi - su vrsta riječi koji označavaju kakvo je što ili čije je što.,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives