Imenice - su riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje. (bića, stvari i pojave), Glagoli - su vrsta riječi kojima izričemo tko što radi ili što se događa., Pridjevi - su vrsta riječi koji označavaju kakvo je što ili čije je što.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?