1) Допуни започету реченицу: Именице које се пишу великим почетним словом називају се a) заједничке именице b) збирне именице c) властите именице d) градивне именице 2) Означи уљеза у датим именицама: a) грање b) трње c) цвеће d) гране e) лишће 3) Означи именице које имају само облик множине (плуралија тантум): a) врата b) кућа c) плућа d) маказе e) чарапе 4) Вода, сребро, песак су: a) мисаоне именице b) збирне именице c) градивне именице d) глаголске именице 5) Именице које су настале од глагола и којима се именује радња, стање и збивање називају се: a) градивне именице b) властите именице c) глаголске именице 6) Означи мисаоне (апстрактне) именице: a) Ана b) љубав c) море d) срећа e) усамљеност 7) Именице су: a) променљива врста речи b) непроменљива врста речи 8) Именице које означавају скуп појединачних појмова исте врсте узет као целина називају се: a) заједничке b) властите c) збирне

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?