Mária Terézia: védeni akarta a jobbágytelket a terjeszkedő majorságoktól, gazdaságilag jobb helyzetbe próbálta hozni a jobbágyokat azzal, hogy terheiket egységesítette, vámrendelete hatására hazánk a birodalom nyersanyag-szállítójává vált, állami keretek között lehetővé tette az alsófokú oktatást, elrendelte az orvos- és bábaképzés fejlesztését, uralkodása kezdetén a poroszok elleni háborúban csak Sziléziát veszíti el, 1740-80, "Életünket és vérünket!", II. József: védeni akarta a jobbágyokat a földesúri függéstől, lehetőséget próbált biztosítani a jobbágynak a személyes előrehaladásra, türelmi rendeletével biztosította a vallások szabadabb gyakorlását, a latin helyett a németet tette hivatalos nyelvvé, uralkodása kezdetétől rendeletekkel kormányozott, népszámlálást rendelt el, mert szerette volna megadóztatni a nemességet is, 1780-90, intézkedéseinek többségét halálos ágyán visszavonta,

Mária Terézia és II. József WW

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?