1) Melyik irodalmi társaság pályázatát nyerte meg? a) Kisfaludi Kör b) Kisfaludy Társaság c) Bajai Irodalmi Kör 2) Melyik művével vált híressé? a) Toldi b) János vitéz c) Piroska és a farkas 3) Mi volt a legfontosabb a költő életében? a) pénz b) földbirtok c) család 4) Hol halt meg Arany János a) Budapesten b) Siklós c) Segesvár 5) Hogy hívták a költő gyerekeit? a) Jancsi és Juliska b) László és Juliska c) László és Piroska 6) Melyik verses kötetét írta legkésőbb? a) Hamvaskák b) Őszikék c) Falevelek 7) Kinek a hatására alapította meg a nemzetőrséget? a) Petőfi György b) Petőfi Sándor c) Petrovics Zoltán 8) Hova költözött Arany 1860-ban? a) Pécsre b) Budapestre c) Szegedre 9) Tanított egy Nagykőrösön a gimnáziumban? a) igen b) nem c) nem tudjuk 10) Ki mesélt neki Toldi Miklósról? a) barátai b) testvére c) édesapja 11) Ki volt a felesége? a) Ercsey Júlianna b) Szendrey Júlia c) Soha nem nősült meg 12) Milyen pályára szánták a szülei, a) tanári b) papi c) művészeti 13) Igaz-e, hogy édesapja egy időre megvakult? a) hamis b) igaz c) Ő már nem ismerte az édesapját. 14) Milyen tanuló volt Arany János? a) közepes b) kiváló c) gyenge 15) Kitől tanult meg írni és olvasni? a) tanáraitól b) édesapjától c) testvérétől

TANAK Irodalom 7.o. Arany János összefoglalás

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?