W ogarniętych rewolucją Niemczech powszechnie obawiano się ____ interwencji wojskowej w duchu Świętego ____, dlatego zaczęto wspierać ____ ruch polityczny, jaki ujawnił się w Wielkim Księstwie ____. Wieści o wybuchu rewolucji marcowej w Berlinie ożywiły nadzieję zamieszkujących je Polaków na poszerzenie praw politycznych. ____ pruskie opuścili polscy działacze polityczni aresztowani po upadku powstania ____ z 1846 roku. Utworzony w marcu ____ roku polski Komitet Narodowy na audiencji u króla pruskiego wystąpił z postulatem spolszczenia administracji Księstwa i utworzenia polskiego korpusu wojskowego. Jego organizacji podjął się, jeden z uwolnionych ____. Jednak za oficjalną aprobatą dla polskich propozycji poszły ____ działania, potajemnie nakazane przez króla ____. Stacjonująca w Poznaniu ____ pruska pod wodzą generała ____ ogłosiła stan oblężenia i zażądała zmniejszenia liczebności polskich oddziałów. Polacy rozpoczęli więc walkę o ____, tworząc tajny Rząd Narodowy i rekrutując kilka tysięcy ____ ochotników. Kolejnym wybiegiem rządu pruskiego było zawarcie w kwietniu ____ roku umowy w Jarosławcu, według której strona polska miała zachować tylko ____ obozy wojskowe, w zamian otrzymać całość administracji w Poznańskiem. Zawieszenie broni było jednak krótkotrwałe.

Ziemie polskie - Wiosna Ludów.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?