adolesco, 3.adolevi - odrasti, decora facie - lijepog lica, corrumpo, 3.corrupi - pokvariti, equitare, iaculari - jahao je, bacao je koplje, pleraque tempora - većinu vremena, plurumum (arhaizam) - najviše, minumum - najmanje, exacta sua aetate - dok je on sam na kraju života, natura mortalium - priroda ljudi, terreo, 2. - plašiti, cum animo volvere - razmišljati, vehementer - jako, quibus rebus - zbog tih stvari, animi cupido - požuda duše,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?