1) Kim był św. Wojciech a) następca św. Piotra b) misjonarz pochodzący z Czech nawracał pogańskich Prusów c) świętym, który pochodził z Polski i nawracał Litwinów d) wojownikiem 2) w którym roku odbył się zjazd gnieźnieński a) 1000 r. p. n.e b) 1000 r. c) 966 r d) 1025 r. 3) Spośród podanych zaznacz przyczynę zjazdu w Gnieźnie a) plany stworzenia monarchii uniwersalnej przez cesarza niemieckiego b) wzrost znaczenia władcy polskiego c) chęć koronacji Bolesław Chrobrego d) utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie 4) w którym roku Bolesław Chrobry został królem Polski a) 1025 b) 1018 c) 966 d) 997 5) zaznacz to, w którym podani są uczestnicy zjazdu gnieźnieńskiego a) Otton III i Bolesław Chrobry b) Otton I i Mieszko I c) Bolesław Chrobry i Henryk II d) Bolesław Chrobry i św. Wojciech 6) Z kim wojował Bolesław Chrobry a) z Cesarstwem Niemieckim i Danią b) z Cesarstwem Niemieckim i Rusią Kijowską c) z Rusią Kijowską i Normanami d) z Normanami i Waregami 7) na czym polegała monarchia patrymonialna a) tylko najstarszy syn władcy mógł rządzić państwem b) drużyna książęca zarządzała państwem c) król rządził ale nie panował d) władca traktował państwo jako swoją własność

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?