1) Fryderyk Chopin urodził się ... a) 11 marca 1810 b) 22 lutego 1810 c) 22 lutego 1910 2) Fryderyk Chopin a) miał 3 siostry b) miał 2 siostry c) miał 3 braci 3) Jako 7 letni chłopiec skomponował... a) 3 mazurki b) 2 preludia c) 2 polonezy 4) Jako licealista Fryderyk Chopin grał codziennie rano a) na organach w kościele Wizytek w Warszawie b) na fortepianie w Zamku Królewskim c) na klawesynie w Bazylice św.Krzyża 5) Fryderyk Chopin opuścił kraj w ... a) 1930 b) 1830 c) 1849 6) Fryderyk Chopin komponował: a) preludia, nokturny, mazurki, polonezy, etiudy b) polki , nokturny, mazurki, polonezy, etiudy c) preludia, sonaty, mazurki, polonezy, etiudy 7) Fryderyk Chopin zmarł a) we Francji b) w Polsce c) na Majorce 8) Fryderyk Chopin został pochowany a) w Paryżu b) w Warszawie c) w Wiedniu 9) Serce Fryderyka Chopina znajduje się a) w Paryżu b) w Żelazowej Woli c) w Warszawie 10) Fryderyk Chopin pisał listy z wakacji do rodziny a) w formie felietonów b) pod nazwą Kurier Szafarski c) w formie pamiętnika 11) Międzynarodowy konkurs Chopinowski odbywa się a) co roku w Warszawie b) co 5 lat w Dusznikach-Zdroju c) co 5 lat w Warszawie 12) Fryderyk Chopin urodził się a) w Żelazowej Woli b) w Warszawie c) w Wiedniu 13) Pierwszym nauczycielem Fryderyka Chopina był a) Józef Elsner b) Wojciech Żywny c) Cyprian Kamil Norwid 14) Ojciec Fryderyka Chopina był a) Polakiem b) Francuzem c) Hiszpanem 15) Na wieść o upadku Powstania listopadowego Chopin skomponował a) preludium deszczowe b) walca Des-dur c) etiudę c-moll

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?