1) Biblija se dijeli na... a) dijela b) dijela c) dijelova d) dijelova e) dijela f) dijelova 2) Biblija se zove još i ... a) Nepoznato pismo b) Ručno pisano pismo c) Sveto pismo d) Abeceda pismo e) Dječje pismo f) Bakino i djedovo pismo 3) Prvi dio Svetog pisma zove se... a) Kupljeni zavjet b) Šareni zavjet c) Prastari zavjet d) Sa satom zavjet e) Okovani zavjet f) Stari zavjet 4) Stari zavjet govori o ... a) Djeci b) Ljudima koji su živjeli prije Isusa c) Pravnicima d) Plesačima e) Pjevačima f) Nogometašima 5) Novi zavjet govori o... a) Cvijeću s livade b) Zvijezdama c) Rijekama i planinama d) Isusu i njegovu životu e) Brojevima f) Umjetnosti 6) U Starom zavjetu su opisani... a) Ivica i Marica b) Crvenkapica i vuk c) Adam i Eva d) Ljepotica i zvijer e) Luka i Marko f) Ivan i Matej 7) U Novom zavjetu počinje... a) Video igra b) Priča o Adamu i Evi c) Priča o vučiću Grgi d) Igrani film e) Isusov život f) Putovanje plave strijele 8) Što je Bog rekao Noi? a) Da napravi lađu. b) Da ode u nepoznatu zemlju. c) Da ozdravlja bolesne. d) Da prebroji zvijezde. e) Da nauči molitvu. f) Da napiše Sari pismo. 9) Abrahamu je Bog obećao... a) Da će dobiti brod. b) Da će dobiti auto. c) Da će dobiti kuću. d) Da će imati sina (brojno potomstvo). e) Da će dobiti nećaka. f) Da će ga naučiti novu pjesmu. 10) Josip egipatski je znao... a) Napraviti kruh. b) Tumačiti snove. c) Sašiti ogrtač. d) Sagraditi brod. e) Brinuti o peharima. f) Kositi travu. 11) U Egiptu je Josip postao... a) Kuhar. b) Pekar. c) Botaničar. d) Trgovac. e) Poštar. f) Upravitelj. 12) Tko je na kraju došao u Egipat i poklonio se Josipu? a) Abraham. b) Noa. c) Izak. d) Njegova braća. e) Andrija. f) Šimun Petar.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?