Намислих едно естествено число. Към него добавих 13. Резултата умножих по 5. От полученото произведение извадих 50 и получих 100. Кое число съм намислил? , Намислих си число. От него извадих 9, а полученият резултат намалих 7 пъти. След това прибавих 1 и накрая увеличих полученото число 5 пъти. Резултатът от пресмятанията ми е 20. Кое число съм намислил първоначално?, Алф си намисли едно число. Намали го с 5. Полученото увеличи 8 пъти. Така получи резултат, равен на сбора на цифрите на числото 53. Ко е е намисленото от Алф число?, Майката на Ани и Пепи изпече няколко сладки и ги сложи в купа. Първа Ани изяде половината от сладките в купата, след което още една сладка. След това майката добави нови 3 сладки в купата. Тогава Пепи изяде половината от сладките в купата и още една сладка. Така останаха 4 сладки. Колко сладки е имало първоначално в купата?, В двата си джоба имам общо 86 лв. Ако похарча 10 лв от десния и 26 лв от левия, а след това прехвърля 5 лв от десния в левия, в двата си джоба ще имам равни суми. Колко лева имам сега в десния си джоб?, В три съда имало общо 24 литра вода. Ако първо прелеем 2 литра от първия във втория, а след това - 2 литра от втория в третия , водата в трите съда ще стане поравно. По колко литра вода е имало във всеки съд в началото?,

Верижки_рачешки задачи_3_а

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?