Ženski rod: majka, košare, kiša, jabuke, kokoši, grana, Muški rod: otac, dječaci, kamion, oblak, konji, učitelj, Srednji rod: djeca, pilići, more, tele, sunce, dvorišta,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?