1) 1:20 000 a) suur mõõtkava b) väike mõõtkava 2) Atlas on a) vajaliku väljavalimine ja selle kujutamine kaardil b) raamatu või mapina välja antud kaartide kogu 3) Geograafilist pikkust näitab a) 34°15'12'' N b) 81°23'59'' S c) 0°00'07'' E d) 116°40'23'' W 4) Greenwichi meridiaan a) algmeridiaan b) 0-meridiaan c) kuupäevaraja

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?