wytrwałość w dążeniu do celu, efektywna komunikacja, umiejętność delegowania zadań, aktywne słuchanie, kreatywność, proaktywność i inicjatywa, umiejętność obserwacji, wysoka kultura osobista, umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, empatia, gotowość do pomocy innym, umiejętności przywódcze, umiejętność autoprezentacji, umiejętność wypracowywania kompromisów, umiejętność pracy według ścisłych wytycznych.

Kompetencje miękkie - Mapa Karier

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?