1) čitati (NESVRŠENI) a) čitavši b) čitajući 2) pročitati (SVRŠENI) a) pročitavši b) pročitajući 3) baciti (SVRŠENI) a) baceći b) bacivši 4) bacati (NESVRŠENI) a) bacavši b) bacajući 5) voziti (NESVRŠENI) a) vozeći b) vozivši 6) reći (SVRŠENI) a) rečeći b) rekavši 7) pisati (NESVRŠENI) a) pisajući b) pisavši c) pišući 8) napisati (SVRŠENI) a) napisavši b) napišući 9) hodati (NESVRŠENI) a) hodajući b) hodavši 10) plesati (NESVRŠENI) a) plesajući b) plešući c) plesavši 11) otplesati (SVRŠENI) a) otplesavši b) otplesajući

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?