Kde leží Česká republika?, S kterými státy Česká republika sousedí?, Které historické země tvořili území České republiky?, Na jaké nejmenší územní celky můžeme rozčlenit naši zemi?, Kdo stojí v čele našeho státu?, Jakou funkci zastává premiér?, Jak se jmenuje nejvyšší zákon ČR?, Vyjmenuj státní symboly České republiky., Kdy vznikla Česká republika? (den, měsíc, rok), Kdy se stala Česká republika součástí EU (Evropské unie)?, Kolik obyvatel má Česká republika? Jakou národnost mají obyvatele ČR?, Jaké největší územní celky můžeme rozdělit Českou republiku?, Kdo stojí v čele menších měst a obcí?, Kdo řídí krajský úřad?, S pomocí mapy krajů vyjmenuj kraje a jejich krajská města., Jaké je hlavní město České republiky? Co o něm víš?, Jak se nazývají členové vlády?, Co si připomínáme 28. října?, Co si připomínáme 5. a 6. července?, Co si připomínáme 28. září?, Co je to mapa? Jaké mapy znáš?, Co je to atlas?, Co je glóbus?, K čemu slouží měřítko mapy?, Vyjmenuj hlavní a vedlejší světové strany., Co používáme k určení světových stran a k orientaci v přírodě?.

Opakování z vlastivědy - Česká republika

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?