איש אחד - אנשים אחדים , בת קטנה - בנות קטנות, תלמידה חכמה - תלמידות חכמות , בחינה קשה - בחינות קשות , יום טוב - ימים טובים , ספר יקר - ספרים יקרים , מחשב חדש - מחשבים חדשים , תקופה קשה - תקופות קשות , טלפון חכם - טלפונים חכמים , ארון גדול - ארונות גדולים , ים עמוק - ימים עמוקים , ספר מעניין - ספרים מעניינים, מחלה קשה - מחלות קשות, עט כחול - עטים כחולים ,

יחיד ורבים - שפה עברית

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?