A ____ a Bocskai-féle felkelést zárta le. Elismerte ____ különállását, érvényesnek fogadta el ____, és az uralkodó megígérte, hogy a ____ vallást visszahelyezi eredeti jogaiba és betölti a nádori tisztet. Ezen kívül magyarországi tisztségekre csak ____ országlakosokat nevez ki, és nem indít törvénysértő pereket. Kimondták, hogy a ____ szabad vallásgyakorlata nem sértheti a ____. A béke Bocskai és fiú utódja számára biztosította Ung, Bereg és Szatmár vármegyéket, valamint Tokajt, annak Szabolcs megyei tartozékaival, ahol a ____ történt. A béke azt is kimondta, hogy a ____ is békét kell kötniük. A ____ a Habsburg-Oszmán csatározást zárta le. A két fél ígéretet tett mindenféle ellenséges behatolás, ____ megszüntetésére, és ____. A meglévő várakat mindkét oldalon ____, de újat építeni nem szabad. Az esetleges ellentéteket ____, a budai pasa és az országos főkapitányok rendezik, súlyosabb esetben ____ döntenek. A háború alatti változásokat ____ alapján rögzítették. A béke korlátozta ____ török adóztatását, elismerte a Habsburgok ____, és lemondott ____ egyszeri 200 000 forintos ajándékért. Bocskai a végrendeletében arra utal, hogy a fejedelmeket ____ nevezzék ki, és amíg a ____ uralkodnak a Magyar Királyság területén, addig egy ____ fejedelem szükséges Erdélyben. A temetésének helyét ____ jelölte meg, minél ____ költséggel.

A bécsi béke, a zsitvatoroki béke és a Bocskai-végrendelet

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?