co oznacza określenie ,,człowiek renesansu''?, Za kolebkę renesansu uznaje się...., Wymień trzech artystów renesansu., wymień trzy różnice między średniowieczem a renesansem , Twórca teorii heliocentrycznej, greckie słowo helios oznacza, Autor dzieła ,,Pochwała głupoty", Wymień trzy dzieła Leonarda da Vinci , W którym kraju znajduje się Dama z łasiczką ?, przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa to, dwie przyczyny odkryć geograficznych , wyjaśnij pojęcie rekonkwista, dwa imperia kolonialne w XV /XVI wieku , Portugalczyk który w 1498 dotarł do Indii, dokonanie Ferdynanda Magellana, towary sprowadzone z Ameryki w wyniku odkryć geograficznych , symonia to, wymień trzech reformatorów religijnych z XVI wieku, ile tez wywiesił Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze , Który reformator głosił naukę o predestynacji, wymień 4 założenia luteranizmu, spis dzieł,których treść była sprzeczna z naukami kościoła katolickiego  to, wynalazca ruchomej czcionki , zakon utworzony przez Ignacego Loyolę, miejsce obrad soboru z lat 1545 - 1563, ile żon miał Henryk VIII, w którym wieku wprowadzono kalendarz gregoriański, co oznacza carpe diem, Fresk Stworzenie Adama powstał na sklepieniu , sakramenty uznane przez luteranizm i kalwinizm , komu jezuici składali czwarty ślub, data odkrycia Ameryki przez K. Kolumba , Autor dzieła ,,Szkoła Ateńska", trzy postanowienia soboru trydenckiego, tytuł rzeźby, Podaj tytuł i autora obrazu .

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?