Create better lessons quicker
Mi es i mynd i'r traeth yn ystod y gwyliau., Mi es i mynd i nofio ar y penwythnos., Aeth Catrin mynd am dro i'r parc dydd Sadwrn., Aethon ni mynd i'r sinema ar y penwythnos., Aeth hi mynd i'r dref i siopa ar y penwythnos., Mi es i mynd i gampio ar y penwythnos., Mi ges i cael brechdan i ginio., Es i ddim mynd am dro achos roedd hi'n bwrw glaw..

Wps! Beth ydy`r camgymeriad?

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives