undae fluvii Acherontis - valovi rijeke Aheronta, cuncta harena - sav pijesak, candida et inculta barba - bijela i neuređena brada, flamei oculi - plamteće oči, sordidus amictus - prljavi ogrtač, magna turba - velika gomila, inuptae puellae - neudane djevojke,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?