1) K jakému století přiřadíme rok 623? a) 6. století b) 5. století c) 1. století d) 7. století 2) Který rok patří do 15. století? a) 1522 b) 1422 c) 521 d) 155 3) V jakém století přicházejí na naše území Slované? a) v 6. století př. n. l. b) V 6. století n. l. c) V 3. století př. n. l d) V 3. století n. l. e) V 9. století př. n . l. f) V 9. století n. l. 4) K jakému století přiřadíme rok 1945? a) 19. století b) 20. století c) 18. století d) 1. století 5) Které historické období předchází době železné? a) starší doba kamenná b) mladší doba kamenná c) příchod Slovanů na naše území d) doba bronzová 6) Jak se jmenuje kupec, který sjednocuje slovanské kmeny? a) Sam b) Salmon c) Sámo d) Sóma 7) Kde se nacházelo centrum Sámovy říše? a) v Praze b) V jižních Čechách c) Na jižní Moravě d) v Slezsku

Vlastivěda - opakování 4. třída

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?