1) Które z wydarzeń nie dotyczy rządów Władysława Łokietka? a) bitwa pod Płowcami  1331 b) ukrywanie się w jaskini przed Czechami c) koronacja 1320 - zjednoczenie kraju d) pokój w Toruniu 1411 2) Które z wydarzeń nie dotyczy rządów Kazimierza Wielkiego? a) zyski z żup solnych b) założenie Akademii Krakowskiej 1364 c) pokój w Toruniu 1466 d) Szlak Orlich Gniazd - budowa zamków 3) Czyim synem był Ludwik Węgierski? a) Kazimierza Wielkiego b) Elżbiety Łokietkówny c) Jadwigi Andegaweńskiej d) Władysława Łokietka 4) Która informacja o Jadwidze Andegaweńskiej jest nieprawdziwa? a) była żoną Kazimierza Wielkiego b) została świętą c) była królową Polski d) była królem Polski 5) Władysław Jagiełło a) zawarł unię w Krewie b) pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem c) ochrzcił Litwę d) wszystkie informacje są prawdziwe 6) Władysław Warneńczyk zginął a) w bitwie pod Legnicą b) w bitwie z Mongołami c) w bitwie z Turkami d) w bitwie pod Grunwaldem 7) Ulrich von Jungingen na obrazie Matejki ginie: a) zabity Szczerbcem b) zabity włócznią św. Maurycego c) zabity przez księcia Witolda d) zabity przez Zawiszę Czarnego 8) Kazimierz Jagiellończyk a) pokonał Krzyżaków pod Płowcami b) pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem c) wygrał wielką wojnę z zakonem d) wygrał wojnę trzynastoletnią

Polska XIII-XV wiek - postacie

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?