4+3= - 7, 5+3= - 8, 6+4= - 10, 7+2= - 9, 8+3 - 11, 9+5 - 14,

προσθέσεις μέχρι το 20 Β τάξη

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?