Create better lessons quicker
Podle pranostiky by měl Martin přinést do krajiny první...., Kde se narodil sv. Martin?, Martin byl římský ...., Na čem Martin jezdil?, O co se Martin rozdělil?, S kým se Martin rozdělil o půlku pláště?, Čím rozpůlil svůj plášť?, Mezi jaká zvířata se Martin schoval?, Lidé pečou svatomartinské..., které připomínají tvar podkovy., Pochutnáme si taky na pečené .....

Theme

Options

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives