1) Οι Δωριείς κατέβηκαν από a) την Πίνδο b) τον Όλυμπο c) τον Ψηλορείτη 2) Οι Δωριείς ίδρυσαν a) την Αθήνα b) την Δωρίδα c) το Ρέθυμνο 3) Οι Δωριείς ήταν το τελευταίο a) ελληνικό φύλο b) μυκηναϊκό φύλο c) μινωικό φύλο 4) Είλωτες ήταν a) οι κάτοικοι της Δωρίδας b) οι κάτοικοι της Αθήνας c) οι παλιοί κάτοικοι της Σπάρτης που έγιναν δούλοι 5) Φύλο a) είναι οι άνθρωποι με κοινή γλώσσα και συνήθειες b) είναι το φύλλο του χαρτιού c) είναι το φύλλο του δέντρου 6) Η κάθοδος των Δωριέων είναι a) ο πόλεμος των Δωριέων b) η πορεία των Δωριέων προς το νότο c) όπλο των Δωριέων 7) Η κάθοδος των Δωριέων έγινε a) γρήγορα b) αργά c) βιαστικά 8) Η Σπάρτη είναι δίπλα στην κοιλάδα a) του Ευρώτα b) του Πετρέ c) του Λάδωνα 9) OI Δωριείς μιλούσαν  a) τη μινωική διάλεκτο b) τη μυκηναϊκή διάλεκτο c) τη δωρική διάλεκτο 10) Οι Δωριείς ήταν απόγονοι του a) Θησέα b) Ηρακλή c) Ευρυσθεα 11) Τι δεν έγινε μετά τις μετακινήσεις a) όλοι ήταν ευχαριστημένοι b) δεν καλλιεργούσαν κτήματα c) δεν αγόραζαν προιόντα 12) Μετανάστευση είναι η μετακίνηση των ανθρώπων a) από χώρα σε χώρα b) μέσα στην ίδια χώρα c) από νησί σε νησί 13) Ο Αιολείς έφυγαν από a) τη Θεσσαλία b) τη Μακεδονία c) την Πελοπόννησο 14) Οι Αιολείς έφτιαξαν αποικίες  a) στην Λέσβο, την Τένεδο και τη Μ. Ασία b) στη Σάμο, τη Χίο και τη Μ. Ασία c) στη Ρόδο, την Κρήτη και Μ Ασία 15) Οι Ίωνες έφτιαξαν αποικίες a) στην Λέσβο, την Τένεδο και τη Μ. Ασία b) στη Σάμο, τη Χίο και τη Μ. Ασία c) στη Ρόδο, την Κρήτη και τη Μ Ασία 16) Οι Δωριείς έφτιαξαν αποικίες a) στην Λέσβο, Τένεδο και Μ. Ασία b) στη Σάμο, τη Χίο και τη Μ. Ασία c) Ρόδο, Κρήτη και Μ Ασία 17) Οι Ίωνες ξεκίνησαν από a) την Αττική b) τη Θεσσαλία  c) την Πελοπόννησο 18) Οι Δωριείς ξεκίνησαν από a) την Αττική b) τη Θεσσαλία  c) την Πελοπόννησο 19) Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα γιατί a) κατοικούσαν Έλληνες και στις 2 πλευρές b) εκεί ήταν ελληνικά νησιά c) εκεί έκαναν εμπόριο 20) Αποικία είναι a) η πόλη που ιδρύεται από κατοίκους άλλης πόλης b) η πόλη που έχει πολλές οικίες c) η πόλη που έφτιαξαν η Δωριείς στην Πελοπόννησο

Κάθοδος Δωριέων - Αποικίες

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?