zbiór pusty - Oznaczamy go Ø., zbiór skończony - Jego elementy wypisujemy w nawiasach klamrowych., elementy - Składają się z nich zbiory., nieskończonego - Zbiór liczb rzeczywistych jest przykładem zbioru ... ., podzbiorem - Zbiór A nazywamy ... zbioru B, jeżeli każdy element zbioru A jest elementem zbioru B., równe - Dwa zbiory są ... wtedy i tylko wtedy, gdy mają takie same elementy, rozłączne - Mówimy, że dwa zbiory są ..., jeżeli nie mają żadnych elementów wspólnych., iloczyn - Inaczej "część wspólna"., sumę - W zapisie A ⋃ B symbol "⋃" oznacza ... zbiorów A i B., różnicą - Zbiór złożony z elementów należących do zbioru A i nie należących do zbioru B nazywamy ... zbiorów A i B., należy - Symbol "∈" oznacza ... , liczbowym - Zbiór, którego elementami są liczby nazywamy zbiorem ...,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?