1) Jakie są 2 style podejmowania decyzji?  2) Który styl: racjonalny, czy emocjonalny jest korzystniejszy przy podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych? 3) Marzenie to to samo, co cel - prawda, czy fałsz? 4) Tylko osoby z niepełnosprawnością muszą brać pod uwagę swój stan zdrowia przy wyborze zawodu - prawda, czy fałsz? 5) Do jakich szkół potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu? 6) Do jakich szkół można iść po podstawówce? 7) Jakie szkoły dają kwalifikacje zawodowe? 8) Czy po liceum ma się zawód? 9) Czy wszystkie zawody można zdobyć w Branżowej Szkole I stopnia? 10) Podaj przykładowy zawód, który ma przynajmniej 2 możliwe ścieżki edukacyjne. 11) Czy technik informatyk i technik elektronik zajmują się tym samym? 12) Czy są takie zawody, których nie da się zdobyć w szkole branżowej? Jakie to zawody? 13) Co to jest autoprezentacja? 14) Na czym polega efekt pierwszego wrażenia i dlaczego warto go wziąć pod uwagę? 15) Jakie informacje trzeba wziąć pod uwagę wybierając zawód? 16) Czy po zakończeniu nauki w szkole po uzyskaniu pełnoletniości można zdobyć zawód? 17) Gdzie mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe osoby pełnoletnie? 18) Co to jest rynek pracy? 19) Kiedy najwcześniej można podjąć pracę? 20) Co to jest mobilność zawodowa?

Quiz wiedzy z doradztwa. Wielki Marsjański Finał.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?