1) Slunce je zdrojem a) světla a tepla b) světla a tmy c) dne a noci 2) Teplo a světlo jsou základní podmínky pro život na Zemi a) ano b) ne 3) Planeta Země by bez Slunce byla a) teplá b) horká a světlá c) studená a tmavá d) tmavá a teplá 4) Slunce je a) planeta b) kometa c) galaxie d) hvězda 5) Je Slunce viditelné na obloze v noci? a) ne b) ano 6) Je Slunce viditelné na obloze ve dne? a) ne b) ano 7) Která hvězda je k planetě Zemi nejblíž? a) Sirius b) Vega c) Slunce d) Proxima Centauri 8) Planety sluneční soustavy se otáčí kolem a) Měsíce b) Slunce c) Země d) Galaxie 9) Co můžeme pozorovat na noční obloze? a) Měsíc, hvězdy, komety, atd. b) Slunce, hvězdy, planety, atd. c) Planetu Zemi d) Pouze mraky 10) Hvězdy spojené do skupin nazýváme a) hvězdičky b) spojené hvězdy c) souhvězdí d) hvězdná obloha 11) Nejmenší planeta sluneční soustavy je a) Merkur b) Venuše c) Země d) Mars 12) Největší planeta sluneční soustavy je a) Mars b) Jupiter c) Saturn d) Uran 13) Planeta s nejvýraznějším a největším prstencem a) Uran b) Neptun c) Venuše d) Saturn 14) Polárka je a) hvězda b) planeta c) galaxie d) kometa 15) Planeta Země se otáčí kolem Slunce a kolem své osy a) Ne b) Ano 16) Den a noc se střídá díky a) otáčení Země kolem své osy b) otáčení Země kolem Slunce c) otáčení měsíce kolem Země d) nic 17) Roční období se střídá díky a) otáčení Země kolem své osy b) otáčení Země kolem Slunce c) otáčení měsíce kolem Země d) nic 18) Za jak dlouho se Země otočí kolem své osy? a) 12 hodin b) 2 dny c) 365 dní d) 24 hodin 19) Za jak dlouho se Země otočí kolem Slunce? a) 12 hodin b) 2 dny c) 365 a čtvrt dne d) 24 hodin

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?