URBANIZACIJA - proces stvaranja i širenja gradova i pretvaranja seoskih područja u gradska, CIVILNO - koji se odnosi na građane, FRATAR - redovnik nekog katoličkog reda, REPRESIJA - kaznena mjera, sredstvo prisile, prisilni akt, prinuda, mjera državne prisile, ARBORETUM - nasad raznovrsnog drveća i grmlja, PATRIJARHALAN - koji se pridržava starih tradicija, a izbjegava sve što je moderno, HUMANIZAM - čovječnost, ljudskost u najširem smislu, suosjećanje za teškoće drugoga čovjeka, POPULARAN - koji je poznat, koji uživa simpatiju, povjerenje u širokim krugovima ljudi, ELEMENTARAN - osnovni, KORPORACIJA - udruženje koje ima opsežne ciljeve, udruženje poduzeća, kompanija, FEMINIZAM - zagovaranje političke, društvene i ekonomske ravnopravnosti žena i muškaraca, PACIFIZAM - učenje ili pokret koji osuđuje rat bez obzira na razloge i ciljeve, NOMINIRATI - imenovati, nazvati/nazivati, AUTORITET - utjecaj koji se zasniva na ugledu,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?