TOLERANCIJA - Uvažavanje tuđeg mišljenja i uvjerenja, sredstvo u izgradnji nenasilnog društva koje ne odobrava i ne dozvoljava nasilje i prisilu. Uvjerenje da ono što mi mislimo, vjerujemo i cijenimo nije nužno bolje od onoga što misle, vjeruju i cijene drugi ljudi, temeljni je uvjet za uvažavanje različitosti drugih ljudi pa se stoga zalagati za snošljivost prema njima i za bolju kvalitetu življenja svih nas., STEREOTIPI - Rasprostranjena uvjerenja ili misli o određenoj ljudskoj zajednici;...je karakterističan primjer kako nekog svrstati u određenu grupu prema njegovom ponašanju, navikama, itd.... se temelje na predodžbi usvojenim u školi, kroz masovne medije ili kod kuće, koje prelaze u generaliziranje svih onih koji bi mogli biti s tim povezani., PREDRASUDE - ... mogu biti pozitivne i negativne. Njima osuđujemo ljude bez prethodnog upoznavanja. Učimo ih kao dio naše socijalizacije, teško su promjenjive, gotovo ih je nemoguće iskorijeniti., DISKRIMINACIJA - ... predrasuda u djelovanju, NETOLERANCIJA - Nedostatak poštovanja za tuđe navike i vjerovanja. Očituje se u tome što nitko nije voljan dopustiti drugim ljudima djelovati na drugačiji način ili imati drugačija mišljenja.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?