Wymień po kolei najstarsze cywilizacje przed greckie na terytorium dzisiejszej Grecji ( nie tylko kontynentalnej), Jak Grecy mówili o sobie i swoim kraju?, W którym okresie przed greckich cywilizacji miała miejsce wojna trojańska?, Podaj różnicę pomiędzy igrzyskami a olimpiadą?, Jakim mianem określano w Atenach ludność wolną, napływową ale bez praw obywatelskich?, Czym się rożni oligarchia od arystokracji?, Podaj nazwę tego żołnierza?, Pentatlon, pankration i agony z jakim wydarzeniem ważnym dla Greków są związane te określenia?, O jakim zjawisku które miało miejsce od VIII do VI wieku a widocznym na zdjęciu jest mowa?, Jaki obszar w świecie greckim nazwiemy Wielka Grecja?, Dziewięciu najwyższych urzędników ateńskich pochodzących z zamożnych rodów. Podaj ich nazwę., Ułóż w kolejności działania Klejstenes, Drakon, Solon., Podaj nazwisko i wiek na który przypadają rządy tyrana w Atenach., Jakie 3 ważne instytucje i urzędy powołał Klejstenes a które nie były wcześniej znane demokracji ateńskiej?, Co to jest? Do czego służyło? Jak działała instytucja która tworzyła podobne artefakty?, Czym była eklezja w Atenach? Kto mógł w niej wziąć udział?, Podaj nazwę dwóch innych sądów w demokracji ateńskiej poza sądem skorupkowym?, Podaj imię i wiek w którym działał ten najwybitniejszy polityk ateński?, Czym była geruzja? Kto wchodził w jej skład?, Wyjaśnij określenie mówić lakonicznie?, Jak nazywało się spartańskie zgromadzenie ludowe?, Czego dotyczy pojęcie agoge?, Podaj różnice w położeniu periojków z helotami?, Było ich 5 wybieranych na rok w Sparcie. Nadzorowali wszystkich zwoływali spartanskie zgromadzenie?, Podaj tytuł który nosił Cyrus Wielki twórca państwa perskiego w VI wieku p.n.e.?, Wymień przyczyny (dwie) wojen grecko perskich w V w p.n.e.?, Militiades, Temistokles, Leonidas przyporządkuj wodzów do bitew w którym dowodzili?, Podaj nazwy i daty 3 największych bitew grecko-perskich., Jak nazywała się organizacja która Ateny stworzyły do walki z Persami w V w p.n.e.?, Podaj nazwę widocznego okrętu oraz date i miejsce bitwy morskiej w której wzięły udział takie okręty po stronie Greków., Jakie polis i z jakim skutkiem toczyły między sobą wojnę peloponeską?, Podaj datę roczną i strony bitwy pod Leuktrami?, Podaj nazwę tej formacji wojskowej, Podaj imie i przydomek władcy widocznego na zdjęciu?, Ten władca macedoński podporządkował sobie Grecję w 338 roku p.n.e. Podaj jego imię?, Wymień strony walczące w bitwie pod Cheroneą w 338 p.n.e., Czym w potocznym rozumieniu jest dziś węzeł gordyjski? Wyjasnij pochodzenie historyczne powiedzenia., Wymień 3 najważniejsze bitwy, które Aleksander stoczył podczas swojej wyprawy do Persji., Wyjaśnij pojecie kultury hellenistycznej., Wymień i nazwij 3 elementy teatru widoczne na zdjeciu., Nazwij każdy element prawidłowo., Wymień nazwę wzgórza i najważniejszej świątyni na niej stojącej., Podaj nazwę rzeźby i okres z którego pochodzi?, Wymień 4 najbardziej znanych twórców antycznego teatru greckiego?, Podaj imię i tytuł dzieła pisarza uznawanego za ojca historii., Podaj imiona 3 najwybitniejszych ateńskich przedstawicieli filozofii którzy byli kolejno swoimi nauczycielami., Najwybitniejszy grecki poeta. Twórca dwóch najstarszych eposów greckich.(wymień ich nazwy), Wychowawca Aleksandra Macedońskiego. Twórca POLITYKI i logiki., Czym zajmowali się jońscy filozofowie przyrody? Podaj jednego przedstawiciela., Omów poglądy Epikura i Zenona z Kition.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?