Jak określono panowanie dwóch ostatnich Jagiellonów?, Czyją żoną była Bona Sforza?, W jakim wieku Zygmunt August był koronowany na króla Polski?, Czy Zygmunt Stary prowadził wojnę z Krzyżakami?, Jak nazywał się ostatni mistrz krzyżacki, który złożył hołd Zygmuntowi Staremu?, W którym roku miał miejsce hołd pruski?, Czy Zygmunt Stary przyłączył do Polski Mazowsze?, Jak nazywała się żona Zygmunta Augusta, której koronacji sprzeciwiała się szlachta?, Jak nazywał się ostatni władca z dynastii Jagiellonów?, Co znaczy powiedzenie: "Nie jestem królem Waszych sumień?", Co stanowiło najważniejszą gałąź gospodarki Polski w XV/XVI wieku?, Co to był folwark?, Czy pańszczyzna to darmowa praca chłopa na polu pana?, Jak nazywano Polskę w XVI wieku ze względu na duży eksport zboża?, Jak transportowano zboże lub drewno z terytorium państwa do Gdańska?, Które miasto było najbardziej znanym portem nad Bałtykiem?, Jakie rzeczy sprowadziła z Włoch królowa Bona?, Gdzie znajduje się dzwon Zygmunta?, Kim był Stańczyk?, Kto sprowadził do Polski kolekcję arrasów?, Co to były arrasy?, Wymień miasto założone przez Jana Zamojskiego., W jakich miastach znajdują się znane renesansowe ratusze?, Autor fraszek, trenów i pieśni., Wzmocnienia władzy króla domagał się Andrzej Frycz Modrzewski w dziele ......, Twórcą pierwszego zdania w języku polskim jest ......., Czym charakteryzowała sie unia realna?, Gdzie podpisano w 1569 roku akt unii realnej z Litwą?, Jakie ziemie odłączył od Litwy Zygmunt August aby zmusić Litwinów do podpisania unii?, Jakie elementy pozostały wspólne dla Polski i Litwy po podpisaniu unii?, Jaką nazwę przyjęło panstwo po Unii w Lublinie?, Który stan uznawany był za ten najbardziej uprzywilejowany?, Jak nazywano okres między śmiercią króla a wyborem kolejnego władcy?, Kto sprawował władzę do czasu wyboru nowego króla?, Jak nazywamy sposób wyboru władcy po śmierci ostatniego Jagiellona?, Kogo szlachta wybrała na pierwszego władcę elekcyjnego?, Czym były artykuły henrykowskie?, Czy pacta conventa to indywidualne zobowiązania każdego władcy elekcyjnego?, Kim była Anna Jagiellonka?, Skąd pochodził Stefan Batory?, Pierwsza wolna elekcja miała miejsce w roku....., Kto był prawą ręką Stefana Batorego?, Czy Stefan Batory nakazał przygotować dokładniejsze mapy?, Kto powołał piechotę wybraniecką?, W jakim mieście powołał Stefan Batory uniwersytet?.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?