Poprawnie: Fotosynteza zachodzi w liściach., Rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla czyli CO2., Źródłem energii jest światło słoneczne., Podczas fotosyntezy jest uwalniany tlen., Zielony barwnik chlorofil pochłania energię świetlną., W czasie fotosyntezy powstaje cukier - glukoza., Fotosynteza zachodzi u roślin., Niepoprawnie: Fotosynteza zachodzi w korzeniach., Rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla czyli H2O., Źródłem energii jest promieniowanie kosmiczne., Podczas fotosyntezy jest uwalniany dwutlenek węgla., Zielony barwnik chloroplast pochłania energię świetlną., W czasie fotosyntezy powstaje woda., Fotosynteza zachodzi u bakterii i wirusów.,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?