\sqrt{2/2, \sqrt{144/3, √81, √37, -√25, 2√2, -2√3, -\sqrt{5/3.

[PIERWIASTKI] Zaznacz podane liczby na osi liczbowej. #3

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?