1) Коя дума ще избереш за проверка на думата "сладко"? a) сладък b) сладкиш c) сладкарница 2) В кой ред НЯМА грешно написана дума?  a) морков, левче, рипка b) почифка, връзка, чофка c) обувки, шоколад, пеперудка 3) В кой ред има сгрешена дума? a) жълът b) ягодка c) град 4) Избери правилната буква в края на думата скре... a) ж b) ш c) в 5) С коя дума ще направиш проверка на "шоколадче"?  a) шоколадчета b) шоколади c) шоколад 6) Има ли грешка в изречението: "Мама ни купи книшка с приказки."?  a) да b) не c) не знам 7) Има ли грешка в изречението: "С леля Здравка и братовчедка ми Стефка сме съседки". a) да b) не c) не знам 8) Коя е сгрешената дума в изречението: "Ходих на разходка с новите си обуфки". a) разходка b) новите c) обуфки 9) Кое име е сгрешено? a) Влатко b) Славчо c) Любчо

Правописен експерт – съгласни

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?