1. wstęp - pewnego dnia..., zaczęło się to tak...., , 2. rozwinięcie - potem..., następnie..., 3. zakończenie - wszystko skończyło się szczęśliwie..., tego zdarzenia nigdy nie zapomnę...,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?