Co to jest hydrochoria?, Czym rożnią się wiązki przewodzące wystepujące w łodydze jedno- i dwuliściennych?, Wyjaśnij pojęcie - partenokarpia., Co jest odpowiednikiem przedrośla żeńskiego u sosny?, Wymień mechanizmy obrony przed samozapyleniem., Jakiego typu kwiatostan wystepuje u koniczyny?, Jakiego typu kwiatostan wystepuje u słonecznika?, Jak nazywa się młodociany gametofit mchu płonnika?, Mech płonnik jest jedno- czy dwupienny?, Określ różnicę między palowym i wiązkowym systemem korzeniowym., Wyjaśnij na czym polega podwójne zapłodnienie., Jakie wiązki przewodzące wystepują w korzeniu?, Kalamity to ................................., Co jest gametofitem żeńskim u jabłoni?, Bulwy ziemniaka to zmodyfikowane korzenie czy łodygi?, Wymień 3 funkcje liści?, Ile chromosomów ma plemnik człowieka?, Z czego zbudowany jest sporofilostan skrzypu?, Pędy płone skrzypu to pędy letnie czy wiosenne?, Wymień cechy charakterystyczne kwiatów wiatropylnych., Czym charakteryzują sie nasiona bezbielmowe?, Wymień 4 cechy różniące jedno- i dwuliścienne., Czy zarodniki skrzypów są zróżnicowane płciowo i morfologicznie?, Czy paprotniki należą do roślin zarodnikowych? Uzasadnij., Wymień przystosowania w budowie liści hydrofitów., Co to są haustoria i u jakich roślin występują?, Co to są pneumatofory i jaką pełnią funkcję?, Czym różnią się zarodki roślin nago-, jedno- i dwuliściennych?, Wyjaśnij różnicę między kiełkowaniem nadziemnym i podziemnym., Wymień 3 procesy prowadzące do przekształcania telomów., Co jest pokoleniem dominującym u paprotników, a co u mszaków?, Podaj nazwę owoców pszenicy, pomidora i leszczyny., Jakie tkanki umożliwiają wtórny przyrost korzenia na grubość?, Jak zbudowany jest słupek?, Z czego powstaje słupek?, Wymień elementy generatywne kwiatu/, Wymień elementy płone kwiatu., Podaj różnicę między zapłodnieniem a zapyleniem., Wykaż związek między budowa owocni, a sposobem rozsiewania owoców., Wykonaj polecenie 4 na stronie 151., Podaj 2 cechy wspólne paprociowych, skrzypowych i widlakowych., Wykaż związe między budową a funkcjami liści..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?