1) Колико дециметара има 1m? a) 10dm b) 1dm c) 100dm 2) 1m има ...cm? a) 10cm b) 100cm c) 1cm 3) 28cm има... a) 2m8dm b) 28cm c) 2dm8cm 4) 3m7dm има a) 37dm b) 37cm c) 30m7cm 5) 70dm има a) 7m10cm b) 7dm 100cm c) 7m 6) 7dm 7cm има a) 77m b) 77cm c) 7m70cm 7) 1m 10cm има a) 11dm b) 10dm 1cm c) 100dm 8) 2m 10cm има a) 2m 10dm b) 20dm c) 21dm

Јединице мере за дужину

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?