1) Co to jest renta ? a) świadczenie dla osoby niezdolnej do pray b) świadczenie dla osoby, która ze względu na wiek, zakończyła działalność zawodową. c) świadczenie dla członków rodziny. 2) organ rentowy a) uznaje emeryturę b) przyznaje emeryturę c) wyznaje emeryturę 3) Okres kilkumiesięczny to a) minimum11 maksimum 19 miesięcy b) minimum 20 maksimum 90 c) minimum 1 maksimum 10 4) Okresy składkowe to okresy, w których a) płacimy pieniądze na ubezpieczenie b) dostajemy pieniądze z ubezpieczenia  c) nie jesteśmy ubezpieczeni 5) Synonimem czasownika uwzględnić jest czasownik a) pobierać b) dawać c) wziąć pod uwagę przy liczeniu

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?