1) kalapot a) ka-la-pot b) kal-ap-ot c) k-alap-ot 2) kesztyűt a) kes-ztyűt b) keszty-űt c) kesz-tyűt 3) szoknyát a) szok-nyát b) szokny-át c) szokn-yát 4) csizmát a) csi-zmát b) csiz-mát c) csizm-át 5) esernyőt a) e-ser-nyőt b) es-erny-őt c) es-er-nyőt

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?