1) Benito Mussolini vođa je režima u Italiji koji se naziva a) militarizam b) fašizam c) nacizam 2) Mussolini, je na vlast u Italiji došao 1922.g. događajem poznatim pod nazivom a) "puč na Italiju" b) "invazija na vladu" c) "marš na Rim 3) Cilj Mussolinija bio je napraviti od Italije velesilu te osvojiti što više a) kolonija b) ljudi c) novca 4) U Rusiji se 1917. godine odigravala prava drama. Dogodile su se dvije revolucije: a) listopadska i veljačka b) listopadska i svibanjska c) listopadska i rujanska 5) Za vrijeme prve revolucije u Rusiji odstupila je s prijestolja carska obitelj: a) Tolstoj b) Lenjin c) Romanov 6) Za vrijeme druge revolucije u Rusiji vođa boljševika postao je a) Lenjin b) Staljin c) Romanov 7) Velika gospodarska kriza započela je 1929. godine u: a) SAD-u b) Velikoj Britaniji c) Njemačkoj 8) Crni dan njujorške burze kada su vrijednosti dionica dosegle najnižu cijenu popularno se naziva: a) "crni petak" b) "crna subota" c) "crna nedjelja" 9) Njujorška burza nalazi se u ulici: a) Manhattan b) Wall Street c) 5th Avenue 10) Vođa španjolskih fašista bio je a) Franciso Franco b) Adolf Hitler c) Benito Mussolini 11) Simbol nacizma je: a) svastika b) snop pruća c) zvijezda i srp 12) Program rješavanja problema Velike gospodarske krize zove se a) Rješavanje problema Velike gospodarske krize b) New deal c) Čeka 13) Njemačka tajna policija naziva se a) Milizia b) Čeka c) Gestapo 14) Neograničena vlast državnog aparata nad cjelokupnim društvom naziva se: a) diktatura b) totalitarizam c) policijski sat 15) Gulag je: a) tradicionalno rusko jelo b) ruski radni logor c) vojni kamp 16) Zakoni koji Židove čine građanima drugog reda nazivaju se: a) Minhenski zakoni b) Berlinski zakoni c) Nirnberški zakoni

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?