Egyenes vonalú egyenletes mozgás - ha egyenlő időtartamok alatt egyenlő utakat tesz meg. A megtett út és az út megtételéhez szükséges idő között egyenes arányosság van. Ezért grafikonon ábrázolva egyenes vonalat kapunk, Változó mozgás: - ha egyenlő időtartamok alatt több vagy kevesebb utat tesz meg gyorsuló vagy lassuló mozgásról beszélünk.Grafikonon ábrázolva a kapott pontok egy görbe vonalat alkotnak, A sebesség - A sebesség megmutatja, hogy az időegység alatt a mozgó test mekkora utat tesz meg, Átlagsebesség: - teljes útból és időből számítjuk ki az átlagsebességet., Pillanatnyi sebesség: - a nagyon rövid időből és az ez alatt megtett útból számított sebesség, A tehetetlenség törvénye: - minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalúegyenletes mozgást végez mindaddig, amíg ezt az állapotot egy másik test meg nem változtatja. Ez Newton I. törvénye, Az erő - vektormennyiség. Nyíllalábrázoljuk. A nyíl az erő hatásvonala.-Van iránya, ami megmutatja, merre mozdul el a test. Az erő irányát a nyíl mutatja.-Van támadáspontja, ami megmutatja, az erő hol éri a testet. Ez a nyíl kezdőpontja.-Van nagysága. Kisebb erőt kisebb, nagyobb erőt nagyobb nyíllal ábrázolunk, Az erő típusai - -rugalmas erő-izomerő-súrlódási erő-közeg-ellenállási erő--gravitációs erőmezőn keresztül hatnak, ---mágneses erőanélkanélkül, hogy a testhez---elektromos, A gravitációs erő és a súly - A testek gyorsuló mozgással esnek a földre a gravitációs kölcsönhatás, vagyis a gravitációs erő hatására. A gravitációs erő iránya függőlegesen lefelé mutat, támadáspontja a test tömegközéppontjában van. Ezért függőlegesen lefele mutató nyíllal ábrázoljuk, mely támadáspontja (kezdete) a test középpontjában van. Jele: Fg, Tömeg jele: - m, Térfogat jele: - V, A sebesség jele: Mértékegysége:  - v [m/s]vagy [km/h]1 m/s, A sebesség kiszámítása - sebesség = út / idő, A megtett út kiszámítása - s=v*t, Az idő kiszámítása: - t=s/v, Az erő jele - F, Az erő kiszámítása:  - N, A súlyerő - az erőt amellyel a test felfüggesztését húzza illetve alátámasztását nyomja ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?