Δίκτυο - Δύο τουλάχιστον υπολογιστές συνδεδεμένοι μεταξύ τους, Διαδίκτυο - Όλοι οι υπολογιστές του κόσμου συνδεδεμένοι μεταξύ τους, WWW παγκόσμιος ιστός - Όλες οι ιστοσελίδες του κόσμου, Ρούτερ - Η συσκευή μέσω της οποίας έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Υπηρεσία ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων , Ασύρματη σύνδεση - Η σύνδεση χωρίς καλώδια, Τηλεδιάσκεψη - Υπηρεσία με την οποία μπορούμε να μιλάμε αλλά και να βλέπουμε τον συνομιλητή μέσω διαδικτύου, Internet - Το Διαδίκτυο στα αγγλικά,

Δίκτυο και Διαδίκτυο

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?