1) Żeby napisać wykrzyknik, należy: a) nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. b) nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. c) nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. 2) Żeby napisać znak @ (małpa): a) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. b) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. c) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. 3) Aby rozpocząć pisanie w następnej linijce: a) naciskamy spację. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Escape. 4) Aby oddzielić jeden wyraz od drugiego: a) używamy klawisza spacja. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Backspace. 5) Aby uzyskać dużą literę np. literę B: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą B. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock i naciskamy klawisz z literą B. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą B. 6) Aby napisać dużą literę Ł: a) naciskamy klawisz Alt, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. b) naciskamy klawisz Shift i Alt, przytrzymujemy je i naciskamy klawisz z literą L. c) naciskamy klawisz Shift, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. 7) Jeżeli chcemy pisać dużymi literami dłuższy fragment tekstu: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift. b) naciskamy przedtem jednokrotnie klawisz Caps Lock. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock. 8) Aby napisać małą literę ą: a) naciskamy i przytrzymujemy Alt i naciskamy klawisz z literą A. b) naciskamy i przytrzymujemy Shift i naciskamy klawisz z literą A. c) naciskamy i przytrzymujemy Control i naciskamy klawisz z literą A. 9) Aby napisać literę ź: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą Z. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą Z. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą X.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?